contacto@corointermezzo.org

 

Subvencionado por Deputación da Coruña


Vídeos

Concerto de Música Sacra en San Martín de Coia
Vigo 2009

1. Cantata 147
2. Ave María de Gounod
3. Coral de la Pasión

4. Lacrimosa de Mozart
5. Sanctus
6. Salve Marinera
7. Ave Verum (conxuntamente coa Coral Amadeus de Vigo)

Concerto de Música Sacra Cidade de Ferrol
Semana Santa 2007

Grabación na Iglexa das Virtudes de Pontedeume
Setembro 2004

 

 

Intermezzo
AGRUPACIÓN MÚSICO-VOCAL. Apdo. de correos nº3. 15600-Pontedeume (A CORUÑA) - 649066503 - 617485374
Web realizada por FLOPS Estudio