contacto@corointermezzo.org

 

Subvencionado por Deputación da Coruña


'Alegre Intermezzo' é unha agrupación músico-vocal que comeza a súa andaina no ano 1997 por iniciativa de persoas con inquedanzas musicais, relacionadas dalgún xeito coa Escola de Música Charamela de Pontedeume.

O grupo está formado por 25 voces mixtas e 8 instrumentistas (piano, frauta,violíns , viola e chelo) e está dirixido por Dona Ofelia Regueira Fernández, profesora de guitarra clásica polo Conservatorio Superior de A Coruña.

Intermezzo

No ano 1999 constitúese en Sociedade co principal obxectivo do fomento e desenvolvemento da cultura musical e, preferentemente, da Música Sacra. Dende ese momento “Alegre Intermezzo” participa en diversos concertos e festivais:

Dende estes últimos anos estamos incluídos no programa da Deputación Provincial de intercambio cultural.

Dende o ano 2006 organizamos o festival “Concerto de Outono” na igrexa parroquial de Pontedeume, contando con corais convidadas de dentro e fóra de Galicia, querendo favorecer a convivencia con outras formacións e fomentar o intercambio musical.

A base da nosa actividade é a participación en actos litúrxicos na bisbarra : vodas, misas solemnes, funerais ..

O noso repertorio abrangue aproximadamente 150 pezas de distintas épocas e estilos musicais, tanto sacros como profanos, de célebres compositores universais en polifonía clásica,  panxoliñas, música popular, etc.

 

Intermezzo
AGRUPACIÓN MÚSICO-VOCAL. Apdo. de correos nº3. 15600-Pontedeume (A CORUÑA) - 649066503 - 617485374
Web realizada por FLOPS Estudio